zlatnainfo, stiri zlatna, informatii zlatna

Acasă » Administrație » Zlatna va avea două stații de epurare a apelor menajere

Zlatna va avea două stații de epurare a apelor menajere

Publicat în 13.11.2015 la ora 11:00

zlatnaÎntruniți în ședință ordinară, consilierii din Zlatna au aprobat participarea orașului Zlatna, în calitate de superficiar, la constituirea dreptului de superficie asupra terenului înscris în CF 75047 – Zlatna, sub nr. cadastral 75047 şi număr parcelă 310/1/2 în suprafaţă de 2000 mp, proprietar tabular Composesoratul Urbarial „Valea Galaţiului”.

Constituirea dreptului de superficie are ca scop dreptul de folosinţă şi exploatare a terenului în discuție, pus la dispoziţie de proprietarul Composesoratul Urbarial „Valea Galaţiului”, pentru construirea Staţiei de epurare Galaţi şi teren aferent, care să deservească localitatile aparţinătoare oraşului Zlatna: Pătrângeni, Valea Mică, Galați și Feneș. Dreptul de superficie se constituie pe durata existenţei construcţiei. Pentru reducerea costurilor de exploatare, la epurarea apelor uzate pe teritoriul oraşului Zlatna, se impunea o modificare de proiectare la staţia de epurare aflată în execuţie, prin împărţirea capacității de epurare proiectate în centrul de greutate al aglomerării Zlatna plus localitățile aparținătoare în două capacități mai mici amplasate în avalul aglomerărilor arondate. Astfel, se vor construi două staţii de capacităţi mai mici, urmând ca o staţie de epurare să rămână pe amplasamentul iniţial dar de capacitate mai mică şi cea de-a doua pe un alt amplasament. A fost identificat un amplasament care corespunde din punct de vedere al cerinţelor tehnice şi gravitaţionale, aflat în proprietatea Composesoratului Urbarial „Valea Galaţiului”. Construirea Staţiei de epurare face parte din obiectivul de investiţii “Reabilitare şi extindere reţele de canalizare în Oraşul Zlatna” derulat prin Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Subprogramul “Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna” – Convenție nr. 5541/2006. Consiliul local și-a însuşit expertiza de evaluare a terenului care face obiectul contractului de superficie, înregistrată sub nr. 8704/2015, întocmită de expert autorizat ANEVAR – SC Evaluar Expert SRL, din care rezultă un preţ al terenului de 3180 euro, respectiv 14.230 lei.

Nicoleta IDITA-TOMUȚA

Acest articol a fost citit de 83 ori

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *