zlatnainfo, stiri zlatna, informatii zlatna

Acasă » Administrație » Livio Dario va asigura transportul local În Zlatna pentru încă 6 ani

Livio Dario va asigura transportul local În Zlatna pentru încă 6 ani

Publicat în 31.03.2016 la ora 12:30

livio darioConsiliul local Zlatna a aprobat atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale – oraş Zlatna, către S.C. Livio Dario S.R.L.

Cunoscutul transportator este ofertantul desemnat câștigător conform Raportului procedurii nr. 1897/2016, întocmit de Comisia de evaluare a ofertelor, desemnată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2015. În noiembrie anul trecut, Consiliul Local Zlatna, întrunit în şedinţă ordinară, a decis să încheie la începutul anul 2016 un nou contract cu operatorul de servicii de transport public local, desemnat în urma unei noi licitații. Operatorul Livio Dario presta servicii în Zlatna pe baza unui contract prelungit de doi ani prin acte adiționale. Prin HCL 159/29.11.2007 s-a aprobat studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a activităţii de transport public local de călători, modalitatea de atribuire, prin concesiune, a serviciului de transport public local de călători sub formă de „gestiune delegată” cu o durată a delegării de 6 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor, precum şi documentaţia necesară în vederea desfăşurării procedurii legale de atribuire. Inițial a fost încheiat contractul de concesiune nr. 334/14.01.2008 cu S.C. Livio Dario SRL. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2014 s-a aprobat prelungirea, cu 1 an, până la data de 31.01.2015 a duratei contractului de concesiune nr. 334/14.01.2008, încheiat cu S.C. Livio Dario SRL, având ca obiect prestarea serviciului public de transport local de persoane în UAT – oraş Zlatna. Au fost aprobate, de asemenea, tarifele pe fiecare traseu, precum şi iniţierea procedurii de delegare a serviciului public de transport local de persoane, astfel încât să fie asigurată continuitatea prestării acestui serviciu către populaţie. În cursul anului 2014 a fost iniţiată procedura de atribuire a concesiunii care, din motive obiective, nu s-a finalizat. Prin HCL 4/2015 s-a aprobat prelungirea contractului de concesiune încheiat cu S.C. Livio Dario SRL, având ca obiect prestarea serviciului public de transport local de persoane în oraşul Zlatna, până la încheierea unui nou contract cu operatorul ce va fi desemnat în urma procedurii de licitaţie, dar nu mai târziu de 31.01.2016. S-a impus astfel iniţierea procedurii de atribuire a unui nou contract, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului furnizat către cetăţeni. Anunţul a fost dat în 23 decembrie 2015, în baza Ordinului nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – UAT Zlatna. Trasee licitate și câștigate: Zlatna – Feneş, Zlatna – Galaţi, Zlatna – Valea Mică, Zlatna – Trâmpoiele, Zlatna – Budeni. Durata contractului de delegare a gestiunii este de 6 ani.

Nicoleta IDITA-TOMUȚA

Acest articol a fost citit de 112 ori

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *